Spreekuur huisarts

Huisartsenpraktijk de Dijken (dr. O. Sediq) is geopend op: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Huisartsenpraktijk dr. I.I. Agapova is geopend op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Het spreekuur is uitsluitend op afspraak. Voor het maken van een afspraak verzoeken wij u vriendelijk te bellen tussen 8:00 en 10:00 uur met de assistente via optie 2 binnen het keuzemenu van Huisartsenpraktijk de Dijken.

Het is ons streven u zo spoedig mogelijk te helpen. Voor dringende zaken kunt u altijd dezelfde dag terecht. Bij het maken van de afspraak zal de assistente u vragen naar de aard van uw klacht. Zij is hiertoe opgeleid en heeft ook geheimhoudingsplicht.

Duur afspraak: Per afspraak wordt er 10 minuten tijd voor u ingepland. Denkt u meer tijd nodig te hebben of heeft u meerdere klachten, geeft u dit aan bij het maken van de afspraak. De assistente kan hier dan rekening mee houden.